logo

Kết Quả Thẩm Mỹ

Hình ảnh trước và sau khi phẫu thuật tại Trung Tâm Thẩm Mỹ Duy Thiện
Cắt mắt và nâng mũi
Cắt mắt và nâng mũi
Độn Cằm Tự Nhiên
Độn Cằm Tự Nhiên
Nâng mũi
Nâng mũi
Nâng mũi
Nâng mũi
Nâng mũi, độn cằm và cắt mắt
Nâng mũi, độn cằm và cắt mắt
Nâng mũi và cắt mắt
Nâng mũi và cắt mắt
Combo toàn mặt
Combo toàn mặt
Nâng mũi tái cấu trúc SLINE
Nâng mũi tái cấu trúc SLINE
Nâng mũi và độn cằm
Nâng mũi và độn cằm
Cắt Mắt
Cắt Mắt
Cắt mắt
Cắt mắt